AG Partner, Knjigovodstveni servis Tuzla
Knjigovodstvo, revizija i poslovno savjetovnje
Računovodstvo
CJENOVNIK

Imajući u vidu naš partnerski pristup klijentima, odlučili smo se za cjenovnik koji je tako koncipiran da da odražava fer vrijednost pružene usluge, te da izbjegne bilo kakvu segregaciju naših partnera, koji za svoj novac neće dobijati površnu paušalnu uslugu, nego jasno definisanu vrijednost pružene usluge u skladu sa njihovim zahtjevima i potrebama. Na ovakav cjenovnik nas ne obavezuje samo naš profesionalni pristup, već i zakonska regulativa definisana u Zakonu o potrošačimai Zakonu o kontroli cijena.

Mišljenja smo da je jedino ovakav pristup krajnje profesionalan, pruža partneru punu podršku u okviru njegovih potreba i razvija uzajamno povjerenje.
KONTAKTIRAJTE NAS:

Mobitel: 061/511-247; 061/280-388
E-mail: info@ag-partner.ba

 POČETNANAŠE MOGUĆNOSTINAŠI RESURSICJENOVNIKKUTAK ZA SAVJETEZAKONIINTERNET RAČUNOVODSTVOOGLASI