AG Partner, Knjigovodstveni servis Tuzla
Knjigovodstvo, revizija i poslovno savjetovnje
INTERNET RAČUNOVODSTVO

Projekat Internet računovodstvo dobio je i svoju “punu podršku” objavljivanjem novog Zakona o računovodstvu i reviziji u F BiH, gdje se u Članu 24. stav 2. kaže: “Vođenje poslovnih knjiga pravna osoba može povjeriti ugovorom, uz određenu naknadu, drugoj pravnoj osobi ili poduzetniku registriranim za pružanje računovodstvenih usluga koja ima uposlene osobe kojima povjerava vođenje poslovnih knjiga, s tim da osigura arhiviranje i čuvanje dokumentacije u svom sjedištu.”
U praksi bi ovo značilo da nije dozvoljeno dokumentaciju držati van sjedišta pravnog lica, što je trenutno uobičajena praksa. Nadalje, Zakon o računovodstvu i reviziji u F BiH uvodi nove promjene koje se odnose na arhiviranje dokumentacije, tako da vlasnik dokumentacije, svoju dokumentaciju može pohranjivati i u elektronskom obliku ukoliko se može odštampati u svakom trenutku. 
Nadalje mislimo da je projekat Internet računovodstva odlično rješenje za srednja preduzeća koja u bi uz minimalna ulaganja i minimalne troškove, uz kvalitetnu obuku vlastitih kadrova bila u mogućnosti odgovoriti zahtjevima za ovjeru finansijskih izvještaja od strane ovlaštene agencije, a istovremeno pod svojom kontrolom u realnom vremenu imali sve informacije o poslovanju....

Koncept Internet računovodstva u potpunosti podržava navedene zakonske promjene idućii u korak sa vremenom.

KONTAKTIRAJTE NAS:

Mobitel: 061/164-231
E-mail: info@ag-partner.ba


POČETNANAŠE MOGUĆNOSTINAŠI RESURSICJENOVNIKKUTAK ZA SAVJETEZAKONIINTERNET RAČUNOVODSTVOOGLASI