AG Partner, Knjigovodstveni servis Tuzla
Knjigovodstvo, revizija i poslovno savjetovnje
Kadrovi
Kadrovi

Glumčević Ahmed, Diplomirani ekonomista, ovlašteni revizor i samostalni računovođa sa višegodišnjim iskustvom u računovodstvu, finansijskom menadžmentu  i menadžmentu.

Hadžić Sead, Diplomirani ekonomista, ovlašteni revizor, diplomirani ekonomista sa višegodišnjim iskustvom na poslovima računovdstva, revizije i finansijskog menadžmenta. Specijalista saradnik za poslove interne revizije i finansijskog izvještavanja. Zaposlen u Respekt d.o.o.

Dedić Munevera, stručni saradnik, Magistar ekonomskih nauka, stručnjak sa radnim iskustvom: u oblasti oporezivanja: direktni porezi (porez na dohodak, porez na dobit, porez na imovinu, porez na promet nepokretnosti i dr. - Porezna uprava) i indirektni porezi (PDV, carina, akcize) Uprava za indirektno oporezivanje, u oblasti privrede (finansijsko restrukturiranje, spoljnotrgovinsko poslovanje i unutrasnja trgovina), ovlašteni sudski vještak za oblast finansija za područje F BiH.POČETNANAŠE MOGUĆNOSTINAŠI RESURSICJENOVNIKKUTAK ZA SAVJETEZAKONIINTERNET RAČUNOVODSTVOOGLASI